Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng và Bài tập vận dụng - Toán hình 11
Nếu như các em đã biết cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì việc xác...
Các dạng toán về hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - toán lớp 11
Các bài toán về hàm số lượng giác 11 thường có trong nội dung đề thi cuối kỳ và trong đề...
Bài tập về sự điện li của nước, PH và cách giải - Hóa 11 chuyên đề
Như các em đã biết nước là chất điện li rất yếu, và dựa vào độ PH của [H+] và [OH-]...
Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Các dạng bài tập về quy tắc đếm (quy tắc cộng và quy tắc nhân) - Toán lớp 11
Quy tắc cộng và quy tắc nhân là hai quy tắc đếm quan trọng các em cần phải hiểu rõ vì đây...