Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Giải bài 3 trang 26 SGK Hoá 8
Trong số các hợp chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp...
Giải bài 2 trang 25 SGK Hoá 8
a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào?...
Giải bài 1 trang 25 SGK Hoá 8
Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ thích hợp:...
Đơn chất là gì, Hợp chất là gì, đặc điểm cấu tạo? Khái niệm phân tử, phân tử khối - Hóa 8 bài 6
Trong thực tế có hàng chục triệu chất khác nhau, làm sao để học được hết? Điều này đã...
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và bài tập vận dụng - Toán 8 chuyên đề (HayHocHoi Vn)
Là một trong những dạng toán về phương trình bậc nhất một ẩn, giải phương trình chứa...
Cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình tích và bài tập - Toán 8 chuyên đề (HayHocHoi Vn)
Là một trong những dạng toán về phương trình bậc nhất một ẩn, giải phương trình tích hay...
Cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất ax+b=0 và bài tập - Toán 8 chuyên đề (HayHocHoi Vn)
Là một trong những dạng toán về phương trình bậc nhất một ẩn, giải phương trình đưa...
Cách sử dụng lược đồ Hoocne (Horner) để chia đa thức bậc cao - Toán 8 nâng cao
Sử dụng lược đồ Hoocne để chia đa thức là một trong những kiến thức nâng cao để phân...
Các dạng toán về Phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Sau khi làm quen các khái nhiệm về đơn thức đa thức, thì phương trình bậc nhất 1 ẩn là khái...
Các dạng toán về Phân thức Đại số và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân thức Đại số cũng có nhiều dạng toán như rút gọn phân thức, tính giá trị của phân...
Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối và cách giải - Toán lớp 8
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 dù không được nhắc tới nhiều và thời...
Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức và ví dụ - Toán lớp 8
Vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để giải các dạng bài tập là một trong những nội...