Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Đơn chất là gì, Hợp chất là gì, đặc điểm cấu tạo? Khái niệm phân tử, phân tử khối - Hóa 8 bài 6
Trong thực tế có hàng chục triệu chất khác nhau, làm sao để học được hết? Điều này đã...
Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử - Hóa 8 bài 4
Các em đã biết mọi vật thể trong tự nhiên cũng như nhân tạo đều tạo ra từ chất này hay...
Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối và cách giải - Toán lớp 8
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 dù không được nhắc tới nhiều và thời...
Các dạng toán về Phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Sau khi làm quen các khái nhiệm về đơn thức đa thức, thì phương trình bậc nhất 1 ẩn là khái...
Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và Nhiệt - Vật lý 8 bài 27
Trong các hiện tượng Cơ và Nhiệt luôn xảy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang...