Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Nguyên tử, Phân tử chuyển động hay đứng yên: Thí nghiệm BƠ RAO là gì? hãy mô tả - Vật lý 8 bài 20
Các em thấy khi trong lớp có 1 bạn nào đó xức dầu hay mở một lọ nước hoa, thì chỉ một lúc...
Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10
Như các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau và hóa trị là con số thể hiện...
Cách tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch - hóa 8 bài 42
Nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch là khái niệm quan trọng mà các em cần nắm...
Cách chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và số mol lượng chất - hoá 8 bài 19
Công thức tính khối lượng, thể tích hay số mol trong hoá học là việc mà các em học sinh hoặc...
Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí - hoá 8 bài 18
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó, đây là đại lượng...