Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Các dạng toán về Phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Sau khi làm quen các khái nhiệm về đơn thức đa thức, thì phương trình bậc nhất 1 ẩn là khái...
Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân tích đa thức thành nhân tử là kiến thức cơ sở cho các bài học về nhân chia đơn thức,...
Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức và ví dụ - Toán lớp 8
Vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để giải các dạng bài tập là một trong những nội...
Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập - hoá 8 bài 5
Trong thực tế, khi mua thực phẩm đóng hộp các em thường thấy trên nhãn có ghi hàm lượng,...
Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí - hoá 8 bài 18
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó, đây là đại lượng...