Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập - hoá 12 bài 5
Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết các bộ phận của cây như...
Tính chất hoá học của Sắt 2, Sắt 3 oxit Sắt từ và hợp chất của Sắt - hoá 12 bài 32
Trong bài trước chúng ta đã biết sắt có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất vậy...
Phương pháp giải các dạng bài tập về Sắt Fe, hỗn hợp và hợp chất của Sắt - hóa lớp 12
Tương tự như Nhôm Al, các bài tập về sắt và các hỗn hợp hay hợp chất của Sắt Fe cũng có...
Tính chất hoá học của nhôm Al , hợp chất nhôm oxit, nhôm hidroxit - hoá 12 bài 27
Nhôm Al và các hợp chất của nhôm như nhôm oxit Al2O3 nhôm hidroxit Al(OH)3 hay nhôm sunfat Al2(SO4)3...
Tính chất hoá học của Sắt Fe, bài tập về Sắt - hoá 12 bài 31
Sắt Fe cũng có những tính chất hoá học tương tự như nhôm và được ứng dụng khá nhiều trong...