Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Tính chất hoá học của nhôm Al , hợp chất nhôm oxit, nhôm hidroxit - hoá 12 bài 27
Nhôm Al và các hợp chất của nhôm như nhôm oxit Al2O3 nhôm hidroxit Al(OH)3 hay nhôm sunfat Al2(SO4)3...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo, Tinh bột và Xenlulozo - hoá 12 bài 6
Saccarozo C12H22O11 là loại đường phổ biến nhất hiện nay, có nhiều trong động vật và thực...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập - hoá 12 bài 5
Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết các bộ phận của cây như...
Amin tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Amin và bài tập - hoá 12 bài 9
Các Amin khác nhau thể hiện tính chất hoá học khác nhau, ví du như tính bazo của các Amin mạnh...
Bài tập luyện tập tính chất cấu tạo các loại CacboHidrat điển hình - Hóa 12 bài 7
Ở các bài học trước các em đã học về tính chất hóa học, tính chất vật lý, cách điều...