Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Các dạng bài tập Amino Axit có đáp án và lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về Amino Axit cũng có dạng gần tương tự bài tập về Amin. Ngoài dạng bài tập trắc...
Các dạng bài tập về AMIN có lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Như các em đã biết, khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được...
Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm NaOH, Ba(OH)2 Phương pháp giải và Bài tập - Hóa 12
Bài tập về CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH hay kiềm thổ Ba(OH)2,...
Xà phòng, Chất giặt rửa tổng hợp là gì? Cách sản xuất và Ứng dụng của Xà phòng - Hóa 12 bài 3
Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp là thứ rất quen thuộc trong đời sống, hàng ngày chúng ta...
Cách điều chế kim loại và bài tập về điều chế kim loại - hoá 12 bài 21
Như các em đã biết kim loại đóng vai trò quan trọng trong đời sống thức tế, các nguyên tố kim...