Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Bài tập luyện tập về Sắt Fe và hợp chất của Sắt (II) Sắt (III) - Hóa 12 bài 37
Ở những bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của Sắt Fe và các hợp chất của...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa 12 bài 29
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của nhôm Al và các hợp chất quan...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất - Hóa 12 bài 28
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ cùng...
Hợp kim là gì? Tính chất, Cấu tạo của Hợp kim và Ứng dụng - Hóa 12 bài 19
Ở bài học trước các em đã tìm hiểu về tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kiêm...
Cấu tạo của Kim loại và vị trí của Kim loại trong bảng HTTH - hoá 12 bài 17
Kim loại cấu tạo giúp nó có tính dẻo dễ rát mỏng, dễ dẫn nhiệt, dẫn điện vì vậy mà Kim...