Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Cách điều chế kim loại và bài tập về điều chế kim loại - hoá 12 bài 21
Như các em đã biết kim loại đóng vai trò quan trọng trong đời sống thức tế, các nguyên tố kim...
Sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa và cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn - hóa 12 bài 20
Các chi tiết bằng kim loại của máy móc dùng trong các nhà máy hóa chất, hay thiết bị của lò...
Luyện tập tính chất của kim loại và bài tập vận dụng - hóa 12 bài 22
Kim loại có tính chất hóa học và tính chất vật lý như thế nào? đã được chúng ta tìm hiểu...
Bài tập luyện tập Điều chế kim loại và Sự ăn mòn Kim loại - Hóa 12 bài 23
Điều chế kim loại, Sự ăn mòn kim loại và một số bài tập cơ bản là nội dung ở các bài...
Bài tập luyện tập về Đồng, Crom, hợp chất của Đồng và Crom - Hóa 12 bài 38
Ở các bài học trước các em đã được học về tính chất hóa học của Đồng (Cu), Crom (Cr)...