Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Xà phòng, Chất giặt rửa tổng hợp là gì? Cách sản xuất và Ứng dụng của Xà phòng - Hóa 12 bài 3
Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp là thứ rất quen thuộc trong đời sống, hàng ngày chúng ta...
Các dạng bài tập về muối Cacbonat và cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về muối cacbonat trong hóa học 12 là một trong những dạng mà chúng ta cũng hay gặp trong...
Bài tập Sắt (Fe) tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 và cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập Sắt (ký hiệu hóa học Fe) tác dụng với axit HNO3 (axit nitric) và H2SO4 (axit sunfuric) là...
Cách giải Bài tập xác định tên Kim loại - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập xác định tên của kim loại và một trong những dạng bài tập khá phổ biến trong nội...
Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Phản ứng nhiệt nhôm là loại phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao giữa nhôm với oxit hoặc với...