Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 5 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit....
Giải bài 4 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom...
Giải bài 3 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?...
Giải bài 1 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:...
Tính chất hoá học của Crom (Cr), Crom oxit và hợp chất của Crom - hoá 12 bài 34
Crom được ứng dụng khá rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim, để tăng cường khả năng...
Hợp kim của Sắt, cách sản xuất gang thép - hoá 12 bài 33
Trong thực tế Sắt tinh khiết ít được sử dụng, nhưng các hợp kim của sắt là gang và thép...
Giải bài 6 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm...
Giải bài 5 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc)....
Giải bài 4 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
 Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO...
Giải bài 3 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong...
Giải bài 2 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.