Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 2 trang 88 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của kim loại, dãy điện hoá kim loại
Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?
Giải bài 8 trang 89 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của kim loại, dãy điện hoá kim loại
Những tính chất vật lý chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây ra chủ...
Giải bài 4 trang 89 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của kim loại, dãy điện hoá kim loại
Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Hãy giới thiệu phương pháp hóa học đơn giản để...
Giải bài 1 trang 88 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của kim loại, dãy điện hoá kim loại
Giải thích vì sao kim loại đề có tính chất vật lý chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và...
Tính chất hoá học của kim loại, dãy điện hoá kim loại - hoá 12 bài 18
Kim loại chiếm số lượng hơn 80% các nguyên tốt hoá học, kim loại được ứng dụng nhiều vào...
Giải bài 9 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Cho 12,8 gam kim loại A hóa trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu muối B....
Giải bài 8 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra...
Giải bài 7 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150ml dung dịch H2SO4 0,5M....
Giải bài 6 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử P là...
Giải bài 5 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Cho cấu hình electron :1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như...
Giải bài 2 trang 82 SGK Hoá 12: Cấu tạo của kim loại, vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?