Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su

08:56:1928/10/2022

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua -S-S-...

Bài 6 trang 73 SGK Hóa 12: Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Giải Bài 6 trang 73 SGK Hóa 12:

- Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) có khối lượng 64 đvC;

- Mỗi monome isopren (C5H8) có khối lượng là 68.

- Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) thay 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime chứa một cầu đi sunfua là:

62 + 68n, trong đó thành phần S là 2%, ta có biểu thức :

 

→ Có khoảng 46 mắt xích isopren chứa 1 cầu đi sunfua. 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan