Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải - toán lớp 9
Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội...
Các dạng toán về Phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Sau khi làm quen các khái nhiệm về đơn thức đa thức, thì phương trình bậc nhất 1 ẩn là khái...
Cách giải phương trình trùng phương, phương trình tích - Toán lớp 9
Để giải phương trình bậc 4 trùng phương chúng ta có 2 phương pháp để giải, cách thứ nhất...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 9
Là một trong những dạng toán giải phương trình quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa...
Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và Nhiệt - Vật lý 8 bài 27
Trong các hiện tượng Cơ và Nhiệt luôn xảy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang...