Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axetilen và bài tập - hoá 9 bài 38
Axetilen C2H2 là hiđrocacbon không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí, được...
So sánh Axetilen, Etilen, Benzen, Metan về cấu tạo và tính chất hóa học - hóa 9 bài 42
Để nhận biết được điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo và tính chất hóa học của...
Benzen C6H6 tính chất hóa học, công thức cấu tạo và bài tập benzen - hóa 9 bài 39
Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, benzen độc và có cấu...
Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9
Sau khi đã làm quen với hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, thì phương trình bậc 2 một ẩn chính...
Các dạng toán về Phân số và bài tập - Toán lớp 6
Khi học về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có rất nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng,...