Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch điện Song Song - Vật lý 9 bài 5
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mạch bằng...
Một số axit quan trọng, axit sunfuric H2SO4 đặc loãng, axit clohidric HCl - hoá 9 bài 4
Trong bài trước các em đã được học các tính chất hoá học đặc trưng của axit như axit làm...
Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch Điện Nối Tiếp - Vật lý 9 bài 4
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp thì Cường độ dòng điện có giá trị như nhau...
Tính chất hóa học của axit, cách xác định thứ tự axit mạnh axit yếu và bài tập - hóa 9 bài 3
Để phân biệt được đâu là axit mạnh, đâu là axit yếu chúng ta cần căn cứ vào một số tính...
Định luật Ôm, Công thức, Cách tính và Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 2
Khi sử dụng cùng Hiệu điện thế (U) đặt vào 2 đầu dây dẫn khác nhau thì Cường độ dòng...