Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Hiện tượng tự cảm là gì? Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm, Ứng dụng và bài tập - Vật lý 11 bài 25
Ở các bài học trước, các em đã biết khái niệm về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện...
Bài tập luyện tập Anken và Ankadien - Hóa 11 bài 31
Nội dung bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hóa học tính chất vật lý, cách...
Bài tập luyện tập Ankan và XicloAnkan - Hóa 11 bài 27
Về tính chất hóa học, tính chất vật lý, công thức cấu tạo và ứng dụng của Ankan, Xicloankan...
Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon tính chất hóa học, tính chất vật lý của dẫn xuất Halogen - Hóa 11 bài 39
Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như: dùng làm monome tổng...
Ankadien tính chất hóa học, tính chất vật lý và Công thức cấu tạo của Ankadien - Hóa 11 bài 30
Ankađien nhờ phản ứng trùng hợp tạo thành những chát có tính đàn hồi cao được dùng để...