Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 9
Các em đã biết tính chất hóa học của axit nitric là thể hiện tính oxi hóa và được ứng...
Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted - hoá 11 bài 2
Qua bài học trước các em đã biết cách phân loại chất điện li mạnh và yếu, đồng thời...
Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập - hoá lớp 11
Axit photphoric là một axit có độ mạnh trung bình, đây cũng là một trong những axit khá phổ...
Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3, ví dụ và bài tập - hoá lớp 11
Axit Nitric HNO3 là là một trong những axit rất quen thuộc mà các em học trong chương trình THCS và...
Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - Toán lớp 11
Ở chương trình toán lớp 10, các em đã biết cách xác định tính chẵn lẻ của các hàm số có...