Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài tập - hóa 11 bài 32
Ankin là hidrocacbon không no trong phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất màu dung dịch Brom và...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của AnKen và bài tập - hoá 11 bài 29
Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có liên kết đôi C=C làm mất màu Brom và...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập - hóa 11 bài 25
AnKan là hidrocacbon no trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H, ankan được ứng dụng...
Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho - hoá 11 bài 10
Phốt pho P thường gặp 2 dạng phổ biến là photpho đỏ và photpho trắng, phần lớn photpho được...