Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted - hoá 11 bài 2
Qua bài học trước các em đã biết cách phân loại chất điện li mạnh và yếu, đồng thời...
Sự điện li là gì, phân loại chất điện ly mạnh và chất điện li yếu - hoá 11 bài 1
Sự điện li là quá trình phân ly các chất trong nước ra ion âm và ion dương (còn gọi là anion và...
Các dạng toán về đạo hàm của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng - toán lớp 11
Đạo hàm là một trong những nội dung kiến thức quan trọng và thường xuất hiện trong các đề...
Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3, ví dụ và bài tập - hoá lớp 11
Axit Nitric HNO3 là là một trong những axit rất quen thuộc mà các em học trong chương trình THCS và...
Tính chất hoá học của Benzen, đồng đẳng Toluen và Hidrocacbon thơm - hoá 11 bài 35
Về Benzen C6H6 các em đã được giới thiệu trong hoá học lớp 9, ở bài này các em sẽ tìm hiểu...