Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Phenol C6h5OH - hóa 11 bài 41
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C...
Tính chất hoá học của axit Cacboxylic, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 11 bài 45
Axit Cacboxylic là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức -COOH được ứng dụng để chế...
Bài tập luyện tập Hidrocacbon thơm - Hóa 11 bài 36
Ở các bài học trước các em đã biết về một số hidrocacbon thơm. Bài viết này nhằm củng cố...
Các dạng toán về hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - toán lớp 11
Các bài toán về hàm số lượng giác 11 thường có trong nội dung đề thi cuối kỳ và trong đề...
Các dạng toán phương trình lượng giác, phương pháp giải và bài tập từ cơ bản đến nâng cao - toán lớp 11
Sau khi làm quen với các hàm lượng giác thì các dạng bài tập về phương trình lượng giác chính...