Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 9
Các em đã biết tính chất hóa học của axit nitric là thể hiện tính oxi hóa và được ứng...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni - hoá 11 bài 8
Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh trong...
Ankin: Bài tập luyện tập về Ankin, so sánh phân biệt ankin anken ankan - Hóa 11 bài 33
Nội dung về tính chất hóa học và công thức cấu tạo của ankin, cách điều chế và ứng dụng...
Các dạng toán về hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - toán lớp 11
Các bài toán về hàm số lượng giác 11 thường có trong nội dung đề thi cuối kỳ và trong đề...
So sánh tính chất hóa học, tính chất vật lý của CO2 và SO2 - Hóa lớp 11
Khí cacbonic CO2 và khí sunfurơ SO2 như các em đã biết đều là các oxit axit chúng ta thường gặp...