Hotline 0939 629 809

Môn Toán 10

Các dạng toán về Hàm số bậc nhất, Hàm số bậc hai và bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Hàm số bậc nhất và Hàm số bậc hai trong chương trinh toán 10 cũng có một số dạng toán mà các...
Bài tập về Dấu của nhị thức bậc nhất, Bất phương trình bậc nhất - Toán lớp 10
Đối với nhiều bạn học sinh, việc giải các bài tập vận dụng dấu của nhị thức bậc nhất...
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10
Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc 2, ta thường bình phương hai vế để đưa...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa tham số m - Toán lớp 10
Giải phương trình bậc 2 có chứa tham số m là dạng toán biện luận đòi hỏi kỹ năng bao quát...
Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10
Để tính diện tích tam giác chúng ta có khá nhiều công thức để tính, tùy vào dữ liệu giả...