Hotline 0939 629 809

Môn Toán 10

Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10
Để tính diện tích tam giác chúng ta có khá nhiều công thức để tính, tùy vào dữ liệu giả...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa tham số m - Toán lớp 10
Giải phương trình bậc 2 có chứa tham số m là dạng toán biện luận đòi hỏi kỹ năng bao quát...
Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Trong chương trình toán lớp 10, nội dung về phương trình đường thắng trong mặt phẳng cũng có...
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10
Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc 2, ta thường bình phương hai vế để đưa...
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu Giá trị tuyệt đối - Toán lớp 10
Cách tính nghiệm của phương trình bậc 2 hay biểu thức giá trị tuyệt đối là kiến thức các...
12