Hotline 0939 629 809

Môn Toán 10

Giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các bất phương trình sau:...
Giải bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau:...
Giải bài 5 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:...
Giải bài 3.19 trang 45 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.19 trang 45 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.18 trang 45 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.18 trang 45 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.17 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.17 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.16 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.16 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 1 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn...
Giải bài 7 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng...
Giải bài 6 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà không thể đi trực tiếp từ A đến B ...
Giải bài 5 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính độ dài cạnh AB trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 4 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 12, AC = 15, BC = 20. Tính:..
Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 100, ... Tính:
Giải bài 2 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7... Tính:
Giải bài 1 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có BC = 12, CA = 15, ... Tính:
Giải bài 8 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều...
Giải bài 7 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau...
Giải bài 6 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao...
Giải bài 5 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC. Chứng minh:...
Giải bài 4 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính giá trị đúng của các biểu thức sau (không dùng máy tính cầm tay):...
Giải bài 3 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
 Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 7, BC = 8. Tính ...
Giải bài 2 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC... Tính độ dài cạnh AB...
Giải bài 1 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 3,5; AC = 7,5; ... Tính độ dài cạnh BC 
Giải bài 3.11 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình...
Giải bài 3.10 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình ta có thể ngắm được Đảo yến...
Giải bài 3.9 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng – ten cao 5m, Từ một vị trí quan sát A cao 7m...
Giải bài 3.8 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S70°E với vận tốc 70 km/h...
Giải bài 3.7 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Giải tam giác ABC và tính diện tích tam giác đó, biết...
Giải bài 3.6 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tam giác ABC có a = 10...Tính R, b, c.
Giải bài 3.5 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tam giác ABC có a = 6, b = 5, c = 8. Hãy tính các giá trị...