Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 10

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập - Vật lý 10 bài 3
Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quy đạo là đường thẳng và có độ...
Chuyển động thẳng đều: Phương trình, Đồ thị tọa độ thời gian - Vật lý 10 bài 2
Dùng tăm tạo ra một giọt nước rất nhỏ trên mặt một bình chia độ đựng dầu ăn. Giọt...
Chất điểm là gì? Cách xác định vị trí của vật trong không gian và thời gian trong chuyển động - Vật lý 10 bài 1
Khi nghe nói tới chuyển động là các em hiểu ngay tới sự thay đổi vị trí của một vật khác...
Các dạng bài tập chuyển động Ném ngang, Ném xiên từ độ cao h có lời giải - Vật lý 10 bài 15
Chuyển động như ném ngang (hay ném xiên) là những chuyển động thường gặp trong đời sống và...
Công thức vật lý 10 học kỳ 1 tổng hợp đầy đủ - Vật lý lớp 10
Các công thức vật lý 10 học kỳ 1 gồm nội dung của 3 chương: Chương 1 - Động học chất...