Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 9

Từ trường trong ống dây, Cách vận dụng Quy tắc Nắm tay phải xác định chiều Đường sức từ - Vật lý 9 bài 24
Bài các học trước các em đã biết Đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm....
Từ phổ là gì? Đường sức từ và Cách xác định chiều của đường sức từ - Vật lý 9 bài 23
Bài học trước các em đã biết xung quanh nam châm hay xung quanh dòng điện sẽ có từ trường và...
Tác dụng từ của dòng điện, Lực từ và Từ trường là gì - Vật lý 9 bài 22
Ở lớp 7 các em đã biết cuộn dây có dòng điện chạy qua có tác dụng từ, còn nếu dòng điện...
Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ - Vật lý 9 bài 42
Trong thực tế có lẽ một số em đã thấy hiện tượng một loại kính khi có ánh nắng mặt...
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ, cách dựng ảnh và đặc điểm của ảnh - Vật lý 9 bài 43
Một thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách, quan sát hình ảnh của dòng chữ qua...