Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 9

Tác dụng từ của dòng điện, Lực từ và Từ trường là gì - Vật lý 9 bài 22
Ở lớp 7 các em đã biết cuộn dây có dòng điện chạy qua có tác dụng từ, còn nếu dòng điện...
Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ - Vật lý 9 bài 42
Trong thực tế có lẽ một số em đã thấy hiện tượng một loại kính khi có ánh nắng mặt...
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ, cách dựng ảnh và đặc điểm của ảnh - Vật lý 9 bài 43
Một thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách, quan sát hình ảnh của dòng chữ qua...
Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ - Vật lý 9 bài 44
Ở bài học trước các em đã biết về thấu kính hội tụ, tiêu điểm, tiêu cự, qu...
Thấu kính phân kỳ, Cách dựng ảnh của thấu kính phân kỳ và Bài tập vận dụng - Vật lý 9 bài 45
Hiện này, trong lớp học của các em có khá nhiều bạn phải đeo kính cận, và nếu để ý các...