Hotline 0939 629 809

Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện - How to use IF function in Excel

22:12:3409/09/2018

Hàm If là một trong những hàm điều kiện được sử dụng nhiều nhất trong excel, bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng hàm if, hàm if với nhiều điều kiện

Hàm IF hiểu đơn giản là hàm kiểm tra điều kiện Nếu . . . Thì . . . tức là hàm IF sẽ kiểm tra 1 giá trị với 1 điều kiện cho trước, nếu đúng thì trả vể kết quả này, nếu sai thì trả về kết quả kia.

Cú pháp (syntax): = If (Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Trong đó:

– Logical_test: là biểu thức so sánh, được dùng để kiểm tra xem giá trị cần so sánh có thỏa mãn điều kiện cho trước hay không

– Value_if_true: Nếu biểu thức so sánh đúng hàm if sẽ trả về giá trị A (Giá trị A này do người dùng nhập vào theo ý muốn)

– Value_if_false: Ngược lại, nếu biểu thức so sánh sai thì trả về giá trị B do người dùng tự nhập vào

Ví dụ cách sử dụng hàm IF

Điền thông tin vào cột Kết quả là đậu nếu Điểm Anh văn lớn hơn hoặc bằng 5.0; Rớt nếu Điểm Anh văn nhỏ hơn 5, sau khi nhập công thức và copy kết quả ta được bảng sau:

cách sử dụng hàm if trong excel

Trong ví dụ trên tại ô D4 nhập công thức: =IF(C4>=5,"Đậu","Rớt")

Trong đó:

C4>=5: là biểu thức so sánh, kiểm tra giá trị trong C4 có lớn hơn 5 hay không,

"Đậu": là giá trị được trả về khi biểu thức so sánh đúng (tức C4 có giá trị lớn hơn hoặc bằng 5)

"Rớt": là giá trị trả về nếu biểu thức so sánh sai (tức C4 có giá trị nhỏ hơn 5)

Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện (hàm IF lồng nhau)

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ sử dụng hàm if nhiều điều kiện (hay còn gọi cấu trúc if lồng nhau).

Chúng ta có bảng dữ liệu điểm của học sinh như hình dưới, bây giờ cần vào cột Xếp loại của mỗi học sinh với cách Xếp loại như trong bảng; 

hàm if nhiều điều kiệnỞ bảng trên tại ô D4 nhập công thức:

=IF(C4<5,"Yếu",IF(C4<7,"TB",IF(C4<8,"Khá","Giỏi")))

Như vậy, trong công thức trên chúng ta sử dụng 3 lệnh if lồng nhau (tính từ trái qua phải gọi là IF_1; IF_2; IF_3), các đối số của từng lệnh IF cụ thể như sau:

C4<5: biểu thức so sánh của IF_1

"Yếu": Nếu biểu thức của IF_1 đúng

IF(C4<7,"TB",IF(C4<8,"Khá","Giỏi")): Nếu biều thức so sánh IF_1 sai, thực hiện tiếp kiểm tra biểu thức so sánh trong IF_2

C4<7: biểu thức so sánh của IF_2

"TB": Nếu biểu thức của IF_2 đúng

IF(C4<8,"Khá","Giỏi"): Nếu biều thức so sánh IF_2 sai, thực hiện kiểm tra biểu thức so sánh trong IF_3

C4<8: biểu thức so sánh của IF_3

"Khá": Nếu biểu thức so sánh của IF_3 đúng

"Giỏi": Nếu biểu thức so sánh của IF_3 sai

có thể bạn muốn xem:

Xem video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm IF - How to use IF function in Excel

Hy vọng với hướng dẫn chi tiết trên, các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm if hàm if nhiều điều kiện.

Trong thực tế, hàm IF còn thường được sử dụng kết hợp với hàm AND, hàm OR, IF và Vlookup, các bài hướng dẫn này cũng có trên hayhochoi.vn các bạn cùng tham khảo nhé. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn hãy để lại nhận xét dưới bài viết để  ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan