Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Định luật Ôm, Công thức, Cách tính và Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 2
Khi sử dụng cùng Hiệu điện thế (U) đặt vào 2 đầu dây dẫn khác nhau thì Cường độ dòng...
Cường độ dòng điện, Hiệu điện thế và sự phụ thuộc của Cường độ dòng điện - Vật lý 9 bài 1
Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường...
Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ý nghĩa, cách nhớ và bài tập - hoá 9 bài 17
Dãy hoạt động hoá học của kim loại có ý nghĩa quan trọng vì giúp chúng ta hiểu rõ mức độ...
Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập - hoá 9 bài 1
Oxit Axit và Oxit Bazơ đã được đề cập tới trong nội dung bài 'Oxi - không khí' ở chương trình...
Các dạng bài tập toán về Đường tròn và cách giải - toán lớp 9
Nội dung kiến thức về đường tròn trong chương trình toán 9 khá nhiều, đặc biệt các dạng...