Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải - toán lớp 9
Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội...
Tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazo và Muối - Hoá lớp 9
Oxit axit và Oxit bazơ và Muối là một trong những kiến thức mở đầu của môn hoá học 9, đây...
Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán lớp 9
Tìm giá tị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức chứa dấu...
Điện trở dây dẫn, sự phụ thuộc của điện trở vào Vật liệu làm dây dẫn - Vật lý 9 bài 9
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây dẫn, chiều dài của dây dẫn đã...
Các công thức Biến đổi Căn thức bậc hai và Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Trong chương 1 toán lớp 9 nội dung chính các em được học về căn thức bậc hai, bậc 3. Để...