Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Điện trở dây dẫn, Sự phụ thuộc của Điện trở vào Chiều dài dây dẫn - Vật lý 9 bài 7
Trong thực tế chúng ta thấy dây dẫn là một bộ phận quan trọng trong các mạch điện, và điện...
Các dạng Bài tập vận dụng Định luật Ôm và lời giải - Vật lý 9 bài 6
Các dạng bài tập vận dụng Định luật ôm là một trong những nội dung tương đối quan trọng...
Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch điện Song Song - Vật lý 9 bài 5
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mạch bằng...
Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch Điện Nối Tiếp - Vật lý 9 bài 4
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp thì Cường độ dòng điện có giá trị như nhau...
Định luật Ôm, Công thức, Cách tính và Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 2
Khi sử dụng cùng Hiệu điện thế (U) đặt vào 2 đầu dây dẫn khác nhau thì Cường độ dòng...