Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Công thức tính Công suất điện, Công suất định mức, ý nghĩa số Oát trên các dụng cụ điện - Vật lý 9 bài 12
Khi sử dụng các dụng cụ điện như bóng đèn, quạt điện, bếp điện,... chúng ta thấy dù cùng...
Biến trở là gì? Cấu tạo và công dụng của Biến trở, Điện trở dùng trong kỹ thuật và Bài tập - Vật lý 9 bài 10
Như các em đã biết về định luật ôm, cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế...
Bài tập vận dụng Định luật Ôm và Công thức tính Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 11
Ở bài học trước các em đã biết điện trở dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây,...
Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ý nghĩa, cách nhớ và bài tập - hoá 9 bài 17
Dãy hoạt động hoá học của kim loại có ý nghĩa quan trọng vì giúp chúng ta hiểu rõ mức độ...
Axit axetic C2H4O2 tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 9 bài 45
Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em...