Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Hóa học hữu cơ là gì? Hợp chất Hữu cơ là gì, có ở đâu và Cách phân loại  - Hóa 9 bài 34
Các hợp chất hữu có có nhiều trong thiên nhiên và từ thời cổ đại con người đã biết sử...
Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo - Vật lý 9 bài 25
Một nam châm điện mạnh có thể hút được xe tải nặng hàng chục tấn, trong khi đó, chưa có...
Từ trường trong ống dây, Cách vận dụng Quy tắc Nắm tay phải xác định chiều Đường sức từ - Vật lý 9 bài 24
Bài các học trước các em đã biết Đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm....
Từ phổ là gì? Đường sức từ và Cách xác định chiều của đường sức từ - Vật lý 9 bài 23
Bài học trước các em đã biết xung quanh nam châm hay xung quanh dòng điện sẽ có từ trường và...
Tác dụng từ của dòng điện, Lực từ và Từ trường là gì - Vật lý 9 bài 22
Ở lớp 7 các em đã biết cuộn dây có dòng điện chạy qua có tác dụng từ, còn nếu dòng điện...