Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Bài tập về SO2, CO2 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH)2 - Hóa 9 chuyên đề
Nếu như đã làm quen với bài tập về oxit axit tác dụng với dụng dịch kiềm hay oxit bazo tác...
Tính chất hóa học của axit, cách xác định thứ tự axit mạnh axit yếu và bài tập - hóa 9 bài 3
Để phân biệt được đâu là axit mạnh, đâu là axit yếu chúng ta cần căn cứ vào một số tính...
Máy biến thế, Cấu tạo và Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế - Vật lý 9 bài 37
Máy biến thế có tác dụng thay đổi hiệu điện thế và được dùng để tăng hiệu điện thế...
Hệ thức Vi-et, Ứng dụng các dạng toán liên quan và Bài tập - Toán lớp 9
Là một phần kiến thức của phương trình bậc 2 một ẩn nhưng hệ thức Vi-ét được ứng dụng...
Cách giải phương trình trùng phương, phương trình tích - Toán lớp 9
Để giải phương trình bậc 4 trùng phương chúng ta có 2 phương pháp để giải, cách thứ nhất...