Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Bài tập vận dụng Định luật Ôm và Công thức tính Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 11
Ở bài học trước các em đã biết điện trở dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây,...
Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ý nghĩa, cách nhớ và bài tập - hoá 9 bài 17
Dãy hoạt động hoá học của kim loại có ý nghĩa quan trọng vì giúp chúng ta hiểu rõ mức độ...
Axit axetic C2H4O2 tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 9 bài 45
Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em...
Tính chất hóa học của Bazơ, Bazo mạnh và bazo yếu - hóa 9 bài 7
Chúng ta đã biết có 2 loại bazo, đó là bazơ tan được trong nước như NaOH, KOH,... và loại bazơ...
Sơ đồ mối quan hệ và dãy chuyển hóa giữa các Hợp chất Vô cơ - hóa 9 bài 12
Giữa các hợp chất vô cơ như Oxit, Axit, Bazo, Muối có sự chuyển đổi hóa học qua lại với...