Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 2 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức...
Giải bài 1 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất....
Giải bài 2 trang 107 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Khi chưng cất rượu gạo theo phương pháp nấu rượu truyền thống,...
Giải bài 2 trang 51 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Cho các hợp chất sau: (1) CaCl2; (2) CH2 = CH - Cl; (3) C6H5 - OH; (4) CaC2; (5) Al(OH)3; (6) CuSO4; (7)...
Giải bài 1 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Tính chất nào sau đây không phải tính chất của dung dịch dịch sulfuric acid đặc...
Giải bài 3 trang 132 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Bằng kiến thức hoá học, em hãy giải thích các cách làm sau đây:...
Giải bài 2 trang 132 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phản ứng sau...
Giải bài 1 trang 132 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng...
Giải bài 3 trang 123 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O...
Giải bài 2 trang 123 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng nhiệt độ sôi...
Giải bài 1 trang 123 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng...
Giải bài 3 trang 107 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cách pha chế nước rửa tay khô bằng...