Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Bài tập luyện tập Nitơ, hợp chất Amoniac, muối Amoni, Photpho và hợp chất của photpho - Hóa 11 bài 13
Tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nitơ, Photpho và các hợp chất của của nitơ như...
Sự điện li của nước, nồng độ pH, Chất chỉ thị Axit Bazo và Bài tập - Hóa 11 bài 3
Trong bài học trước các em đã biết về chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước các phân...
Phản ứng hóa học hữu cơ, các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách - Hóa 11 bài 23
Ở bài học trước các em đã biết nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học, khái niệm...
Cấu trúc phân tử, Đồng đẳng, Đồng phân, Liên kết đơn, Liên kết đôi trong hợp chất hữu cơ - Hóa 11 bài 22
Như các em đã biết, liên kết trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị, cùng...
Cách lập công thức phân tử (CTPT) hợp chất hữu cơ và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 21
Hợp chất hữu cơ thường gồm có nguyên tố cacbon và các nguyên tố khác như hiđro, oxi,... vậy...