Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập - hóa 11 bài 25
AnKan là hidrocacbon no trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H, ankan được ứng dụng...
Ankadien tính chất hóa học, tính chất vật lý và Công thức cấu tạo của Ankadien - Hóa 11 bài 30
Ankađien nhờ phản ứng trùng hợp tạo thành những chát có tính đàn hồi cao được dùng để...
Bài tập luyện tập Anken và Ankadien - Hóa 11 bài 31
Nội dung bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hóa học tính chất vật lý, cách...
Bài tập luyện tập Ankan và XicloAnkan - Hóa 11 bài 27
Về tính chất hóa học, tính chất vật lý, công thức cấu tạo và ứng dụng của Ankan, Xicloankan...