Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni - hoá 11 bài 8
Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh trong...
Ankin: Bài tập luyện tập về Ankin, so sánh phân biệt ankin anken ankan - Hóa 11 bài 33
Nội dung về tính chất hóa học và công thức cấu tạo của ankin, cách điều chế và ứng dụng...
So sánh tính chất hóa học, tính chất vật lý của CO2 và SO2 - Hóa lớp 11
Khí cacbonic CO2 và khí sunfurơ SO2 như các em đã biết đều là các oxit axit chúng ta thường gặp...
So sánh tính chất hóa học và tính chất vật lý của Ancol và Phenol - Hóa lớp 11
Ancol và những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hidroxyl -OH liên kết trực tiếp với...
Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào yếu tố nào? - Hóa lớp 11
Ở các bài trước các em đã biết có chất điện li mạnh và có chất điện li rất yếu và để...