Hotline 0939 629 809

Cách lập công thức phân tử (CTPT) hợp chất hữu cơ và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 21

03:10:2607/12/2019

Hợp chất hữu cơ thường gồm có nguyên tố cacbon và các nguyên tố khác như hiđro, oxi,... vậy từ các nguyên tố này làm sao ta có thể xác định hay thiết lập được công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ?

Để giải đáp câu hỏi trên chúng ta cùng đi tìm hiểu cách xác định công thức phân tử (CTPT) đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ. Qua đó, thiết lập công thức phân tử của hợp chất, đồng thời giải một số bài tập về lập công thức phân tử để hiểu rõ hơn nội dung lý thuyết qua bài viết dưới đây.

I. Công thức đơn giản nhất

1. Định nghĩa

- Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

2. Cách thiết lập công thức đơn giản nhất

• Thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHOz là tìm tỉ lệ:

- Theo khối lượng:  

- Theo tỉ lệ phần trăm: theo tỉ lệ phần trăm

* Ví dụ: Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất của X.

° Lời giải:

- Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz (x, y, z nguyên dương).

- Từ kết quả phân tích định lượng, lập được hệ thức:

  theo tỉ lệ phần trăm 

⇒ Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.

II. Công thức phân tử

1. Định nghĩa

- Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

2. Quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất

Công thức phân tử và công thức đơn giản nhất

* Ví dụ về CTPT và công thức đơn giản nhất:

 Hợp chất  Công thức phân tử  Công thức đơn giản nhất
 Metan  CH4  CH4
 Etilen  C2H4  CH2
 Ancol etylic  C2H6O  C2H6O
 Axit axetic  C2H4O2  CH2O
 Glucozơ  C6H12O6  CH2O

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản nhất.

- Trong nhiều trường hợp, công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất như: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- Một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng một công thức đơn giản nhất như: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6,...

3. Cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

a) Lập công thức phân tử (CTPT) dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố

Xét sơ đồ:   CxHyO→ xC  yzO

Khối lượng:  M (g)      12.x   1.y     16.z (g)

Thành phần phần trăm khối lượng:

                100%      %C     % H     % O

Từ tỉ lệ thức: lập ctpt hợp chất hữu cơ

Suy ra: lập công thức phân tử cho hợp chất hữu cơ

* Ví dụ: Phenolphtalein - chất chỉ thị màu dùng nhận biết dung dịch bazơ - có phần trăm khối lượng C, H và O lần lượt bằng 75,47%, 4,35% và 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein bằng 318,0 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của phenolphtalein.

° Lời giải

- Ta thấy %C + %H + %O = 100%

 Thành phần phân tử phenolphtalein gồm ba nguyên tố C, H, O nên ta đặt công thức phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

- Theo bài ra, ta có:

 

 

 

⇒ Công thức phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b) Lập công thức phân tử (CTPT) thông qua công thức đơn giản nhất

* Ví dụ: Chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất CH2O và có khối lượng mol phân tử bằng 60,0 g/mol. Xác định công thức phân tử của X.

° Lời giải

- Công thức phân tử của X là (CH2O)n hay CnH2nOn.

- Theo bài ra: MX = (12 + 2.1 + 16).n = 60 ⇔ 30n = 60 ⇒ n = 2.

- Vậy X có công thức phân tử C2H4O2.

c) Lập công thức phân tử (CTPT) bằng cách tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

* Ví dụ: Hợp chất Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.

° Lời giải

- Theo bài ra, Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04 nên có:

 MY = 29.3,04 = 88(g/mol).

- Cũng theo bài ra, đốt cháy 0,88g Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O nên  có:

 

 

 

- Đặt công thức phân tử của Y là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương). Thì ta có phương trình hóa học của phản ứng cháy của Y như sau:

 

 1(mol)                             x(mol)   y/2(mol)

 0,1(mol)                      0,04(mol)  0,04(mol)

- Từ tỉ lệ: 

 Ta tính được: x = 4; y = 8;

MY = 12.4 + 1.8 + 16.z = 88 ⇒ z = 2.

- Vậy công thức phân tử của Y là C4H8O2

III. Bài tập lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Bài 1 trang 95 SGK Hóa 11: Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b) Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

>> Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa 11

* Bài 2 trang 95 SGK Hóa 11: Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng.

Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập công thức phân tử của limonen.

>> Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa 11

Bài 3 trang 95 SGK Hóa 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,180 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

>> Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa 11

Bài 4 trang 95 SGK Hóa 11: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

>> Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa 11

Bài 5 trang 95 SGK Hóa 11: Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol.

Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O      B. C4H8O2 

C. C5H12O      D. C4H10O2.

>> Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa 11

Bài 6 trang 95 SGK Hóa 11: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O       B. C2H6O2 

C. C2H6O     D. C3H9O3

>> Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa 11

Hy vọng với bài viết về Cách lập công thức phân tử (CTPT) hợp chất hữu cơ và Bài tập vận dụng ở trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để  ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

¤ Xem thêm các bài viết khác tại:

» Mục lục sách giáo khoa Vật lý 11 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục sách giáo khoa Hóa học 11 Lý thuyết và Bài tập

Đánh giá & nhận xét

captcha
...
anh ngọc
cho em hỏi câu "số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản nhất" là sao ạ em không hiểu lắm, " số nguyên lần số nguyên tử của nó" là gì ạ
Trả lời -
08/03/2023 - 19:42
captcha
...
pva
rất bổ ích ạ
Trả lời -
26/02/2023 - 15:53
captcha
...
Nguyễn Thủy Tiên
Em vẫn chưa hiểu cái cách làm ra số nguyên ấy ạ Nếu số nó ko ra số nguyên thì phải làm ntn ạ
Trả lời -
14/11/2021 - 23:50
...
Admin
Thì em sẽ nhân tỉ lệ đó với 1 số thích hợp thành để tất cả là số nguyên nhé, ví dụ tỉ lệ số nguyên tử C:H:) là: 1:2:0,33 thì nhân với 3 được: 3:6:1 tức là C3H6O.
15/11/2021 - 15:30
captcha
...
Anh
May có bài viết này mới hiểu ra được bài =))
Trả lời -
22/12/2020 - 21:11
captcha
...
Tú nhi
Và cho em hỏi những phi kim nào dùng 1 mình là nguyên tu
Trả lời -
18/09/2020 - 20:17
captcha
...
Tú nhi
Ad cho em hỏi p + o2 ra p2o5 mà ko phải po2 mà p là phi kim nó đứng 1 mình sao lại ko thêm 2
Trả lời -
18/09/2020 - 20:12
captcha
...
Tú nhi
Ad cho em hỏi p + o2 ra p205 sao nó lại ko ra po2 mà play phi kim sao nó đứng 1 mình lại ko thêm 2
Trả lời -
18/09/2020 - 20:11
...
Admin
Photpho có 2 hóa trị là III và V, nên khi phản ứng với oxi (hóa trị II) sẽ cho P2O3 (nếu oxi thiếu) và P2O5 (nếu oxi đủ hoặc dư) em nha
21/09/2020 - 17:02
captcha
...
Tú nhi
Cho em hỏi về công thức đơn giản nhất: - Khi lập tỉ lệ số nguyên tử, mình phải đưa tỉ lệ về số nguyên dương tối giản nhất. Mẹo là chia tất cả cho số nhỏ nhất. Nhưng 1 vài trường hợp lại ko đúng như vậy. + Trường hợp có thể chia cho số nhỏ nhất: VD: 70,94%C; 6,4%H; 6,9%N; còn lại là oxi. ---Theo bài này: tỉ lệ x:y:z:t = 5,91 : 6,4 : 0,99 : 0,49 ( chia tất cả cho 0,49) = 12 : 13 : 2: 1 (Đáp án: C12H13O2N) + Trường hợp không thể chia cho số nhỏ nhất. VD: 65,92% C, 7,75%H, còn lại là oxi. ---Theo bài này: tỉ lệ x:y:z = 5,49 : 7,75 : 1,64 (nếu chia tất cả cho 1,64 thì sẽ ra sai: C3H4O). Tỉ lệ đáp án đúng: 10 : 14 : 3 (Đáp án đúng: C10H14O3) Tại sao có thể ra được tỉ lệ đó? Khi nào biết dùng cách chia cho số nhỏ nhất? Khi nào ko đc dùng? Có cách làm nào chung cho dang bài này ko ạ? Đề bài ví dụ: Chất hữu cơ có 83,33% C, còn lại là Hidro. Tìm công thức đơn giản nhất. (Đáp án: C5H12) Tới chỗ chia tỉ lệ là em bí rồi T.T mọi người chỉ em cách chia tỉ lệ đó nhé mong ad giải thích giúp em
Trả lời -
30/08/2020 - 09:07
...
Admin
Đều chia cho số nhỏ nhất, trường hợp ra số nguyên là đúng, còn em ra số lẻ thì cần nhân thêm các số tự nhiên để tỉ lệ ra nguyên hết nhé. Ở trường hợp em nói không thể chia cho số nhỏ nhất: x:y:z = 5,49 : 7,75 : 1,64 (chia cho 1,64 thì số nguyên tử cacbon là 5,49:1,64 = 3,347 cần nhân với 3 để thành 10 nhé) chứ không ra kết quả là 3 như em làm đâu nha.
01/09/2020 - 11:33
captcha
...
Gia long
Rất tốt
Trả lời -
12/06/2020 - 20:15
captcha
...
Ng Thị Phượng
Thật sự là rất chi tiết và bổ ích iu trang này mất
Trả lời -
26/04/2020 - 08:44
...
Admin
Cám ơn lời động viên của em, BQT sẽ cố gắng có những bài viết hay bổ ích cho các em, chúc em học tốt nha !
28/04/2020 - 09:03
captcha
Xem thêm bình luận
10 trong số 14
Tin liên quan