Hotline 0939 629 809

Hướng nghiệp

Ngành ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật) là gì? học những gì, ra trường làm gì?
Những năm gần đây, với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản, mở ra cơ hội...
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (Tiếng Hàn) là gì? học những gì, ra trường làm gì?
Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hàn quốc tại Việt Nam, quan hệ ngoại giao...
Ngành Công tác xã hội là gì, học gì và ra trường làm gì?
Công tác xã hội là khái niệm không còn quá xa lạ, đặc biệt trong những năm gần đây thì công...
Ngành Kỹ thuật Y sinh là gì, học gì ra trường làm gì?
Ngành kỹ thuật y sinh (Bio-Medical Engineering hay BME) còn khá xa lạ với nhiều bạn học sinh, tuy...
Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là gì, học gì, ra trường làm gì?
Nước là tài nguyên quan trọng đóng vài trò thiết yếu cho sự sống của động thực vật và con...