Hotline 0939 629 809

Hướng nghiệp

Ngành Thương mại điện tử là gì? học gì? ra trường làm gì?
Trong thời đại kỷ nguyên số, thương mại điện tử có tốc độ phát triển nhanh và mạnh, theo...
Ngành Bảo dưỡng công nghiệp là gì? học gì? ra trường làm gì?
Công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà máy lớn với số lượng máy...
Ngành hội hoạ là gì? học gì? ra trường làm gì?
Hội họa là một trong những ngành nghệ thuật có mức độ lan tỏa sâu rộng trong đời sống...
Ngành thiết kế công nghiệp là gì? học gì? ra trường làm gì?
Thiết kế công nghiệp (Industrial Design ) ngoài ra còn được biết đến với tên gọi khác như:...
Ngành kinh tế vận tải biển là gì? học gì? ra trường làm gì?
Ngành kinh tế vận tải biển được xác định là nhóm ngành ưu tiên phát triển trong thời gian...