Hotline 0939 629 809

Bài 1 trang 25 SGK Hoá 11 Cánh diều

13:16:2327/10/2023

Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 1 trang 25 Hoá 11 Cánh diều:

Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 20 mL dung dịch NaOH.

Xác định nồng độ của dung dịch HCl trên.

Giải bài 1 trang 25 Hoá 11 Cánh diều:

Phương trình hoá học:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ta có: nHCl = nNaOH

⇒ VHCl. CHCl = VNaOH. CNaOH

Vậy nồng độ của dung dịch HCl là 0,2M.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan