Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Bài tập ôn tập Cacbon, Silic và hợp chất của Cacbon, Silic - hóa 11 bài 19
Tính chất hóa học của Cacbon-C, Silic-Si và các hợp chất của Silic, Cacbon đã được chúng ta đã...
Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Phenol C6h5OH - hóa 11 bài 41
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C...
Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Ancol - hóa 11 bài 40
Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử C...
Tính chất hóa học của Andehit - Xeton, công thức cấu tạo và bài tập - hóa 11 bài 44
Andehit và Xeton đều là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm chức, đối với...
Tính chất hoá học của axit Cacboxylic, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 11 bài 45
Axit Cacboxylic là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức -COOH được ứng dụng để chế...
Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly - hoá 11 bài 4
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là một trong những phản ứng mà các em gặp...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Nitơ N2 và bài tập - Hoá 11 bài 7
Nitơ N2 là chất khí, không màu, không mùi, không vị và được ứng dụng khá nhiều trong đời...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni - hoá 11 bài 8
Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh trong...
Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho - hoá 11 bài 10
Phốt pho P thường gặp 2 dạng phổ biến là photpho đỏ và photpho trắng, phần lớn photpho được...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập - hóa 11 bài 25
AnKan là hidrocacbon no trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H, ankan được ứng dụng...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của AnKen và bài tập - hoá 11 bài 29
Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có liên kết đôi C=C làm mất màu Brom và...