Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Ankin: Bài tập luyện tập về Ankin, so sánh phân biệt ankin anken ankan - Hóa 11 bài 33
Nội dung về tính chất hóa học và công thức cấu tạo của ankin, cách điều chế và ứng dụng...
So sánh tính chất hóa học, tính chất vật lý của CO2 và SO2 - Hóa lớp 11
Khí cacbonic CO2 và khí sunfurơ SO2 như các em đã biết đều là các oxit axit chúng ta thường gặp...
So sánh tính chất hóa học và tính chất vật lý của Ancol và Phenol - Hóa lớp 11
Ancol và những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hidroxyl -OH liên kết trực tiếp với...
Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào yếu tố nào? - Hóa lớp 11
Ở các bài trước các em đã biết có chất điện li mạnh và có chất điện li rất yếu và để...
Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 9
Các em đã biết tính chất hóa học của axit nitric là thể hiện tính oxi hóa và được ứng...