Hotline 0939 629 809

Arene là gì, tính chất vật lí, tính chất hoá học của Arene (benzene và toluene), điều chế và ứng dụng arene? Hoá 11 chân trời bài 14

10:43:5612/12/2023

Lý thuyết Bài 14: Arene (hydrocarbon thơm) Hóa 11 chương 4 Chân trời sáng tạo.

Nội dung về khái niệm Arene là gì, tính chất vật lí, tính chất hoá học của Arene (Benzene và Toluene), cách điều chế và ứng dụng của Arene.

1. Khái niệm về Arene

1.1. Đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử benzene

• Arene là những hydrocarbon có chứa vòng benzene trong phân tử. Benzene có công thức phân tử C6H6. Sáu nguyên tử carbon trong phân tử benzene nằm ở sáu đỉnh của một hình lục giác đều.

Mô hình phân tử benzene và công thức cấu tạo của benzene

Mô hình phân tử benzene (a) và công thức cấu tạo của benzene (b)

1.2. Công thức cấu tạo và gọi tên một số Arene

• Benzene và các alkylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là CnH2n-6 (n ≥ 6)

• Khi trên vòng benzene có hai nhóm thế, vị trí của chúng có thể được minh hoạ bằng các chữ số 1,2; 1,3 hoặc 1,4 hay bằng các chữ tương ứng là ortho, meta, para (viết tắt là o, m, p).

Vị tri các nhóm thế của benzene* Ví dụ:

Công thức cấu tạo và cách gọi tên một số AreneCông thức cấu tạo và cách gọi tên một số Arene

* Chú ý: Tên một số gốc hydrocarbon chứa vòng benzene thường gặp

Hydrocacbon chứa vòng benzene thường gặp

2. Tính chất vật lí của Arene

- Các arene đều độc, không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Một số arene có mùi đặc trưng.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của một số AreneNhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của một số Arene

3. Tính chất hoá học của Arene

3.1. Phản ứng thế của benzene và toluene

a) Phản ứng halogen hoá benzene và toluene với bromine khan

Khi có FeCl3 hoặc FeBr3, làm xúc tác, benzene tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene với bromine khan tạo thành brombenzene, còn toluene tạo sản phẩm chính là hỗn hợp gồm o – bromotoluene và p – bromotoluene.

Phản ứng thế của benzen

Toluene phản ứng nhanh hơn benzene trong điều kiện tương tự tạo hỗn hợp sản phẩm chính (đồng phân ortho và para).

Phản ứng thế của Toluene

b) Phản ứng nitro hoá benzene và toluene

- Khi tác dụng với dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc hoặc H2SO4 đặc, benzene tham gia phản ứng nitro hoá tạo thành nitrobenzene, còn toluene phản ứng dễ dàng hơn và ưu tiên thế vào các vị trí ortho và para.

Phản ứng nitro hoá của benzenePhản ứng nitro hoá của benzene

Phản ứng nitro hoá của toluenePhản ứng nitro hoá của toluene

- Khi vòng benzene có gắn nhóm thế alkyl (-CH3, -C2H5,…) các phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vòng benzene xảy ra dễ dàng hơn so với benzene và ưu tiên thế vào vị trí ortho hoặc para so với nhóm alkyl.

3.2. Phản ứng cộng và vòng benzene

a) Phản ứng cộng chlorine vào benzene

Benzene phản ứng với chlorine khi có ánh sáng mặt trời tạo thành hexachlorocyclohexane.

Phản ứng cộng Clorine và Benzene

b) Phản ứng cộng hydrogen vào benzene

Khi đun nóng và có xúc tác Ni hoặc Pt, benzene và các arene có phản ứng cộng với hydrogen.

Phản ứng cộng Hydrogen vào Benzene

3.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá hoàn toàn

C6H6O2  6CO2 + 3H2O

b) Phản ứng oxi hoá nhóm alkyl

- Benzene và toluene đều không tác dụng với dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.

- Các alkylbenzene có thể bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Các arene cháy trong không khí (oxi hoá hoàn toàn) và toả nhiều nhiệt.

5C6H5CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4  5C6H5COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O

* Chú ý: Toluene cũng tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường base hoặc môi trường trung tính, trong đó môi trường trung tính, phản ứng diễn ra chậm hơn:

C6H5CH3 + 2KMnO4  C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

4. Ứng dụng và điều chế arene trong công nghiệp

- Arene là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều chất hữu cơ khác nhau như polystyrene, polyester, nylon, phẩm nhuộm, dược phẩm,…

- Trong công nghiệp, arene hầu hết được điều chế từ quá trình reforming alkane có trong dầu mỏ.

* Ví dụ:

Quá trình reforming Alkane thành các AreneQuá trình reforming Alkane thành các Arene

 

Với nội dung bài viết về: Arene là gì, tính chất vật lí, tính chất hoá học của Arene (benzene và toluene), điều chế và ứng dụng arene? Hoá 11 chân trời bài 14 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững nội dung Lý thuyết Hoá 11 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan