Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 5 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Ở vùng quê người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng...
Giải bài 4 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình điện li của các chất sau...
Giải bài 3 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Một mẫu dịch vị có pH = 2,5. Xác định nồng độ mol của ion H+...
Giải bài 2 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 mL dung dịch HCl 0,5M và...
Giải bài 1 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M. Tính pH...
Mục lục SGK Hóa 11 Kết nối tri thức - Lý thuyết và bài tập Hóa 11 SGK Kết nối tri thức
Nội dung chương trình hóa học lớp 11 SGK Cánh diều các em sẽ tìm hiểu về các chủ đề:...
Mục lục SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo - Lý thuyết và bài tập Hóa 11 SGK Chân trời sáng tạo
Nội dung chương trình hóa học lớp 11 mới SGK Chân trời sáng tạo các em sẽ tìm hiểu về...
Mục lục SGK Hóa 11 Cánh diều - Lý thuyết và bài tập Hóa 11 SGK Cánh diều
Nội dung chương trình hóa học lớp 11 SGK Cánh diều các em sẽ tìm hiểu về các chủ đề:...
Alkene, alkyne là gì, tính chất vật lí, tính chất hoá học của alkene, alkyne, điều chế và ứng dụng? Hóa 11 chân trời bài 13
Lý thuyết Bài 13: Hydrocarbon không no (Alkene và Alkyne) Hóa 11 chương 4 Chân trời sáng tạo.
Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ, thuyết cấu tạo hóa học? Hoá 11 chân trời bài 11
Lý thuyết Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cách lập Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ, Xác định phân tử khối? Hoá 11 chân trời bài 10
Lý thuyết Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ? Hoá 11 chân trời bài 9
Lý thuyết Bài 9: Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng...
Đặc điểm chung, phân loại hợp chất hữu cơ, nhóm chức và phổ hồng ngoại IR? Hoá 11 chân trời bài 8
Lý thuyết Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Sulfuric acid H2SO4, ứng dụng của muối Sulfate? Hoá 11 chân trời bài 7
Lý thuyết Bài 7: Sulfuric acid và muối Sulfate chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Sulfur (S), Sulfur dioxide (SO2) và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 6
Lý thuyết Bài 6: Sulfur và Sulfur dioxide chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Nitric Acid HNO3, hợp chất Oxide của Nitrogen? Hoá 11 chân trời bài 5
Lý thuyết Bài 5: Một số hợp chất với Oxygen của Nitrogen chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng...
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Ammonia (NH3), Ammonium và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 4
Lý thuyết Bài 4: Ammonia và một số hợp chất Ammonium chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Nitrogen tính chất vật lí, tính chất hoá học của Nitrogen và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 3
Lý thuyết Bài 3: Đơn chất Nitrogen chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cân bằng trong dung dịch nước, thuyết Bronsted Lowry về Acid, Base, Khái niệm pH? Hoá 11 chân trời bài 2
Lý thuyết Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước chương 1 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cân bằng hoá học là gì, hằng số cân bằng của phản ứng và sự dịch chuyển của cân bằng? Hoá 11 chân trời bài 1
Lý thuyết Bài 1: Cân bằng Hoá học, Khái niệm cân bằng hoá học chương 1 Hoá 11 Chân trời...
Giải bài 5 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
 Cho phản ứng sau COCl2(g) ⇌ CO(g) + Cl2(g)...
Giải bài 4 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín...
Giải bài 3 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết biểu thức tính KC cho các phản ứng sau...
Giải bài 2 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm chuyển dịch cân bằng của hệ phản ứng?...
Giải bài 1 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?...
Bài 3 trang 29 SGK Hoá 11 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 3 trang 29 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất
Bài 2 trang 29 SGK Hoá 11 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 2 trang 29 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất