Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 3 trang 79 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Silic hợp chất của Silic SiO2 H2SiO3 và Muối Silicat
Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:...
Giải bài 2 trang 79 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Silic hợp chất của Silic SiO2 H2SiO3 và Muối Silicat
Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?...
Giải bài 1 trang 79 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Silic hợp chất của Silic SiO2 H2SiO3 và Muối Silicat
Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa...
Tính chất hoá học của Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat và bài tập về Silic - hoá 11 bài 17
Silic (Si) cùng với các hợp chất của Silic như Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat có tính chất...
Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập - hoá 11 bài 16
Các bon oxit (CO), các bon dioxit (CO2) muối các bon nát là các hợp chất quan trọng của các bon mà...
Tính chất hoá học của Cacbon (C), bài tập về cacbon - hoá 11 bài 15
Cacbon (C) ở dạng hợp chất có trong các khoáng vật như canxit (đá vôi, đá hoa, đá phấn đều...
Phân bón hóa học là gì? Thành phần hóa học của phân bón và cách điều chế phân bón hóa học - hóa 11 bài 12
Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 11: Phân bón hoá học, phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng
Một loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 11: Phân bón hoá học, phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng
Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân...
Giải bài 1 trang 58 SGK Hoá 11: Phân bón hoá học, phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng
Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat , amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích...
Giải bài 5 trang 49 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Photpho (P), tính chất vật lí và ứng dụng của Photpho
Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với...
Giải bài 4 trang 50 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Photpho (P), tính chất vật lí và ứng dụng của Photpho
Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?
Giải bài 3 trang 49 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Photpho (P), tính chất vật lí và ứng dụng của Photpho
Thí nghiệm ở hình 2.13 (SGK) chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ...
Giải bài 2 trang 49 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Photpho (P), tính chất vật lí và ứng dụng của Photpho
Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có...
Giải bài 2 trang 49 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Photpho (P), tính chất vật lí và ứng dụng của Photpho
Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí của P trắng và P đỏ...
Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho - hoá 11 bài 10
Phốt pho P thường gặp 2 dạng phổ biến là photpho đỏ và photpho trắng, phần lớn photpho được...
Giải bài 4 trang 135 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được...
Giải bài 3 trang 135 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc): a) Tìm công thức phân tử của...
Giải bài 2 trang 135 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi: a)...
Giải bài 1 trang 135 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien liên...
Giải bài 6 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị...
Giải bài 5 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? A. Butan; B. but-1-en; C. cacbon đioxi; D. metylpropan
Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Trình bày phương pháp hóa học để: a) Phân biệt metan và etilen. b) Tách lấy khí metan từ hỗn...
Giải bài 3 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng...
Giải bài 2 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 4 ; B. 5 ; C. 3 ;  D. 7;
Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankadien, điều chế, ứng dụng
So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa...
Giải bài 6 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch...
Giải bài 5 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong...
Giải bài 4 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng? Cả 4 chất đều...
Giải bài 3 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Trình bày phương pháp hóa học: Phân biệt axetilen với etilen? Phân biệt ba bình không dán nhãn...
Giải bài 2 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau: a) hidro có xúc tác...
Giải bài 1 trang 145 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankin, điều chế, ứng dụng
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. Viết công thức cấu...
Giải bài 7 trang 116 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ankan, điều chế, ứng dụng
Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2(đktc). Công thức phân tử của X là...