Hotline 0939 629 809

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 100

16:56:2217/04/2024

Hướng dẫn Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 100 với nội dung SGK bài 16: AlCOHOL, chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Hóa 11 chân trời ST tốt hơn, giỏi hơn.

Câu hỏi thảo luận 1 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Quan sát Hình 16.1, cho biết trong các hợp chất hữu cơ đã nêu có nhóm chức đặc trưng nào?

Thảo luận 1 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Trong các hợp chất trên đều có nhóm chức hydroxy (-OH).

Câu hỏi thảo luận 2 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Quan sát Hình 16.1 và Hình 16.2, cho biết nguyên tử carbon liên kết với nhóm chức hydroxy có đặc điểm gì? Cách xác định bậc alcohol như thế nào?

Thảo luận 2 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

- Nguyên tử carbon liên kết với nhóm chức hydroxy là nguyên tử carbon no.

- Các xác định bậc của alcohol: Bậc alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm – OH.

Câu hỏi thảo luận 3 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Quan sát Hình 16.3, nêu đặc điểm liên kết trong phân tử methanol, ethanol.

Thảo luận 3 trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Phân tử methanol, ethanol chỉ chứa các liên kết đơn.

Luyện tập trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Xác định bậc alcohol của các hợp chất menthol, geraniol, terpinen – 4 – ol có công thức cấu tạo trong phần Mở đầu.

Luyện tập trang 100 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

- Menthol: alcohol bậc II.

- Terpinen – 4 – ol: alcohol bậc III.

- Geraniol: alcohol bậc I.

Với nội dung Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 100 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem thêm Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo nội dung bài 16: AlCOHOL khác.

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 99

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 100

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 101

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 102

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 103

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 104

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 105

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 106

Giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 107

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan