Hotline 0939 629 809

Giải Hóa 11 trang 45 SGK Chân trời sáng tạo

18:19:3615/04/2024

Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 45 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 7: Sulfuric acid và muối Sulfate, chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Hóa 11 chân trời ST tốt hơn, giỏi hơn.

Bài 1 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Tính chất nào sau đây không phải tính chất của dung dịch dịch sulfuric acid đặc

A. Tính háo nước

B. oxi hóa

C. tính acid

D. tính khử.

> Giải bài 1 trang 45 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Để nhận biết anion trong có trong K2SO4 không thể dùng thuốc thử nào sau đây

A. Ba(OH)2 

B. BaCl2 

C. Ba(NO3)2 

D. MgCl2

> Giải bài 2 trang 45 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Dung dịch sulfuric acid đặc được dùng làm khô khí nào trong số các khí sau CO, H2, CO2, SO2, O2 và NH3. Giải thích.

> Giải bài 3 trang 45 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Cho các dung dịch không màu của mỗi chất sau K2CO3, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học.

Viết phương trình hóa học của các chất phản ứng xảy ra.

> Giải bài 4 trang 45 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Bài 5 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Có 4 mẫu sau dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 và H2O được kí hiệu bằng các chữ cái A, B, C và D (không theo thứ tự trên).

Kết quả của những thí nghiệm nhận biết những mẫu này được ghi trong bảng sau:

Bài 5 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết A, B, C và D là kí hiệu của những chất nào. Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra

> Giải bài 5 trang 45 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Với nội dung Giải Hóa 11 trang 45 SGK Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Hóa 11 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem thêm Giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo hay khác.

Giải Hóa 11 trang 40 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 11 trang 41 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 11 trang 42 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 11 trang 43 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 11 trang 44 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 11 trang 45 Chân trời sáng tạo SGK

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan