Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải Hóa 11 trang 65 SGK Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 59 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 11: Cấu tạo hóa học...
Giải bài 3 trang 65 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau...
Giải bài 2 trang 65 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất...
Giải bài 1 trang 65 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết công thức cấu tạo đầy đủ, thu gọn của các chất có công thức phân tử sau C4H10,...
Giải Hóa 11 trang 60 SGK Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 59 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 10: Công thức phân tử...
Giải Hóa 11 trang 59 SGK Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 59 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 10: Công thức phân tử...
Giải bài 3 trang 60 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Aniline là hợp chất quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm sản xuất polymer. Kết quả phân...
Giải bài 2 trang 60 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi...
Giải bài 1 trang 59 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Acetone là một hợp chất hữu cơ dùng để làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa...
Giải Hóa 11 trang 56 SGK Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 56 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 9: Phương pháp tách và...
Giải bài 4 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Cây neem (cây thường xanh Ấn Độ) hay còn gọi là cây nim, sầu đâu (tên khoa học là Azadirachta)...
Giải bài 3 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Trong quy trình sản xuất đường từ cây mía, phương pháp kết tinh được sử dụng trong công...
Giải bài 2 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Mật ong để lâu thường có những hạt chất rắn xuất hiện ở đáy chai đó là hiện tượng gì?
Giải bài 1 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzene và aniline...
Giải Hóa 11 trang 51 SGK Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Giải Hóa 11 trang 51 Chân trời sáng tạo với nội dung bài 8: Hợp chất hữu cơ...
Giải bài 3 trang 51 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O, là một chất dễ bay hơi. dựa vào phổ IR dưới đây,...
Giải bài 2 trang 51 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Cho các hợp chất sau: (1) CaCl2; (2) CH2 = CH - Cl; (3) C6H5 - OH; (4) CaC2; (5) Al(OH)3; (6) CuSO4; (7)...
Giải bài 1 trang 51 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ về...
Giải bài 4 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
 Cho các dung dịch không màu của mỗi chất sau K2CO3, Na2SO4, Ba(NO3)2....
Giải bài 3 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Dung dịch sulfuric acid đặc được dùng làm khô khí nào trong số các khí sau CO, H2, CO2, SO2, O2 và...
Giải bài 2 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Để nhận biết anion trong có trong K2SO4 không thể dùng thuốc thử nào sau đây...
Giải bài 1 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Tính chất nào sau đây không phải tính chất của dung dịch dịch sulfuric acid đặc...
Giải bài 5 trang 45 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Có 4 mẫu sau dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 và H2O được kí hiệu bằng các chữ...
Giải bài 4 trang 39 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân chính trong việc gây ô nhiễm môi trường...
Giải bài 2 trang 39 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Số oxi hóa của sulfur trong phân tử SO2 là...
Giải bài 1 trang 39 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của sulfur...
Giải bài 3 trang 34 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Khí thải có chứa NO2 góp phần gây gây ra mưa acid và hiện tượng phú dưỡng...
Giải bài 2 trang 34 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Trong thực tế, nhiều nơi nước thải, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu chưa qua xử lý được...
Giải bài 1 trang 34 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO3) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau:...
Giải bài 5 trang 29 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2SO4 tác dụng với...
Giải bài 3 trang 29 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Khi thải rác thải sinh hoạt chứa một lượng lớn ion ammonium vào ao, hồ sẽ sinh ra quá trình oxi...
Giải bài 2 trang 29 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm thấy thoát ra...