Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Tính chất hoá học của Benzen, đồng đẳng Toluen và Hidrocacbon thơm - hoá 11 bài 35
Về Benzen C6H6 các em đã được giới thiệu trong hoá học lớp 9, ở bài này các em sẽ tìm hiểu...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài tập - hóa 11 bài 32
Ankin là hidrocacbon không no trong phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất màu dung dịch Brom và...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của AnKen và bài tập - hoá 11 bài 29
Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có liên kết đôi C=C làm mất màu Brom và...
Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho - hoá 11 bài 10
Phốt pho P thường gặp 2 dạng phổ biến là photpho đỏ và photpho trắng, phần lớn photpho được...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Nitơ N2 và bài tập - Hoá 11 bài 7
Nitơ N2 là chất khí, không màu, không mùi, không vị và được ứng dụng khá nhiều trong đời...