Hotline 0939 629 809

Bài 3 trang 25 SGK Hoá 11 Cánh diều

13:26:0727/10/2023

Hướng dẫn giải bài 3 trang 25 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 3 trang 25 Hoá 11 Cánh diều:

Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.

a) Giải thích vì sao khi vắt chanh vào nước luộc rau muống thì màu xanh của nước lại bị nhạt đi.

b*) Vì sao khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối (NaHCO3) sẽ làm cho lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn?

Giải bài 3 trang 25 Hoá 11 Cánh diều:

Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.

a) Khi vắt chanh vào nước luộc rau muống đã tạo môi trường acid cho nước luộc rau muống do đó màu xanh của nước luộc rau muống bị nhạt đi.

b) Trong nước, muối NaHCO3 bị thuỷ phân tạo môi trường base (kiềm):

NaHCO3 → Na+ + HCO3 

HCO3 + H2 H2CO3 + OH 

Do đó, khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối (NaHCO3) sẽ làm cho lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan