Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

09:36:2225/04/2023

Viết công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức...

Bài 2 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Viết công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức C7H8O. Tên các đồng phân đó

Giải bài 2 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức C7H8O và tên gọi như sau:

Giải bài 2 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

Như vậy C7H8O có tất cả 5 đồng phân

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan