Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài tập - hóa 11 bài 32
Ankin là hidrocacbon không no trong phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất màu dung dịch Brom và...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của AnKen và bài tập - hoá 11 bài 29
Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có liên kết đôi C=C làm mất màu Brom và...
Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho - hoá 11 bài 10
Phốt pho P thường gặp 2 dạng phổ biến là photpho đỏ và photpho trắng, phần lớn photpho được...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Nitơ N2 và bài tập - Hoá 11 bài 7
Nitơ N2 là chất khí, không màu, không mùi, không vị và được ứng dụng khá nhiều trong đời...
Điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly - hoá 11 bài 4
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là một trong những phản ứng mà các em gặp...