Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Bài tập vận dụng Định luật Ôm và Công thức tính Điện trở dây dẫn - Vật lý 9 bài 11
Ở bài học trước các em đã biết điện trở dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây,...
Biến trở là gì? Cấu tạo và công dụng của Biến trở, Điện trở dùng trong kỹ thuật và Bài tập - Vật lý 9 bài 10
Như các em đã biết về định luật ôm, cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế...
Một số muối quan trọng, tính chất hóa học của Natri Clorua NaCl, Kali Nitrat KNO3 - hóa 9 bài 10
Bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hóa học của muối, phản ứng trao đổi...
Điện trở dây dẫn, sự phụ thuộc của điện trở vào Vật liệu làm dây dẫn - Vật lý 9 bài 9
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây dẫn, chiều dài của dây dẫn đã...
Tính chất hóa học của Muối, phản ứng trao đổi trong dung dịch ví dụ và bài tập - hóa 9 bài 9
Trong các bài học trước các em đã biết muối được tạo thành trong các phản ứng giữa axit và...