Hotline 0939 629 809

Bài tập luyện tập Este và Chất béo - Hóa 12 bài 4

05:19:0610/09/2021

Các em đã được tìm hiểu về tính chất vật lý và tính chất hóa học của Este, Chất béo ở các bài học trước cũng như đã làm một số bài tập vận dụng nội dung này. 

Với bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng củng cố lại kiến thức về cấu tạo, phân loại, tính chất hóa học của este, chất béo.

I. Kiến thức cần nhớ về este, chất béo

- Về khái niệm este và chất béo

  Khái niệm este và chất béo
Este

- Khi thay nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được hợp chất este (R là gốc hidrocacbon).

Chất béo - Là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol

- Về công thức cấu tạo của este và chất béo

  Công thức cấu tạo của este, chất béo
Este

- Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR.

- Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n≥2. Ví dụ: CH3COOCH3 Metyl axetat.

Chất béo

- Công thức cấu tạo: R1COOCH2-CH2(OOCR2)-CH2(OOCR3)

 Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5 Tristearin.

- Về tính chất hóa học của este và chất béo

  Tính chất hóa học của este và chất béo
Este

- Phản ứng thủy phân trong môi trường axit H+ (xúc tác axit). 

- Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm OH-

- Phản ứng cháy

Chất béo

 - Phản ứng thủy phân trong môi trường axit H+ (tác dụng với nước). 

- Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm OH- (phản ứng xà phòng hóa).

- Phản ứng hidro hóa (cộng hidro) chất béo lỏng.

II. Bài tập luyện tập Este, chất béo

* Bài 1 trang 18 SGK Hóa 12: So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?

>> Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 2 trang 18 SGK Hóa 12: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

>> Giải bài 2 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 3 trang 18 SGK Hóa 12: Khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

bài 3 trang 16 sgk hóa 12

>> Giải bài 3 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 4 trang 18 SGK Hóa 12: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo, gọi tên A.

>> Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 5 trang 18 SGK Hóa 12: Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối của natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a,m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

>> Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 6 trang 18 SGK Hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomiat.

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

>> Giải bài 6 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 7 trang 18 SGK Hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2     B. C3H6O2 

C. C4H8O2       D. C5H8O2

>> Giải bài 7 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 8 trang 18 SGK Hóa 12: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm theo khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.       B. 42,3%.

C. 57,7%.      D. 88%.

>> Giải bài 8 trang 18 SGK Hóa 12

Hy vọng với phần bài tập luyện tập về este và chất béo ở trên đã giúp các em củng cố và nắm vứng kiến thức để vận dụng vào trong các bài tập liên quan. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại dưới phần nhận xét ở dưới để hayhochoi ghi nhận và hỗ trợ nhé, chúc các em học tốt.

¤ Các bài viết xem nhiều:

» Bài 1: Este

» Bài 2: Lipit

» Bài 3: Khái Niệm Về Xà Phòng Và Chất Giặt Rửa Tổng Hợp

¤ Các bài viết khác cần xem:

» Mục lục sách giáo khoa SGK Hóa học 12 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục sách giáo khoa SGK Vật lý 12 Lý thuyết và Bài tập

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan