Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat

14:21:3127/10/2022

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O...

Bài 6 trang 37 SGK Hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Giải bài 6 trang 37 SGK Hóa 12:

a) Ta có:

   

 

- Gọi công thức tổng quát CxHyOz

- Lập tỉ lệ: 

 

→ Công thức đơn giản C6H10O5 

→ X: là polisaccarit, công thức phân tử (C6H10O5)n

hayhochoi vn

b) Ta có:

 (C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

 162n                              180n

 16,2g                             x?

 → Khối lượng glucozo là: 

 

- Ta có PTPƯ:

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo pt: nAg = 2. nglucozo = 2. 0,1 = 0,2 mol

- Khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

- Vì hiệu suất phản ứng đạt 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là:

 

⇒ Khối lượng bạc sau phản ứng là 17,28(g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan