Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat

14:10:3627/10/2022

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu....

Bài 2 trang 37 SGK Hóa 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa 12:

- Đáp án: B. Glucozơ

- Khi đốt cháy: nCO2 = nH2O → hợp chất đó có dạng CnH2nOm

- Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

hayhochoi vn

- Phương trình hóa học:

 C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

 nCO2:nH2O = 1:1

  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan