Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 1 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:...
Tính chất hoá học của Sắt 2, Sắt 3 oxit Sắt từ và hợp chất của Sắt - hoá 12 bài 32
Trong bài trước chúng ta đã biết sắt có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất vậy...
Tính chất hoá học của Sắt Fe, bài tập về Sắt - hoá 12 bài 31
Sắt Fe cũng có những tính chất hoá học tương tự như nhôm và được ứng dụng khá nhiều trong...
Giải bài 5 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol...
Giải bài 4 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí...
Giải bài 3 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat....
Giải bài 2 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+?....
Giải bài 1 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2?...
Tính chất hoá học của nhôm Al , hợp chất nhôm oxit, nhôm hidroxit - hoá 12 bài 27
Nhôm Al và các hợp chất của nhôm như nhôm oxit Al2O3 nhôm hidroxit Al(OH)3 hay nhôm sunfat Al2(SO4)3...
Giải bài 7 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử, thì số kim loại có...
Giải bài 8 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được...
Giải bài 5 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2....