Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime

19:03:3923/12/2022

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:...

Bài 5 trang 77 SGK Hóa 12: a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

- Stiren → polistiren.

- Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

Giải:

+ Stiren → polistiren.

Điều chế polistiren

+ Từ Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7))

 nH2N-[CH2]6COOH  (-HN-[CH2]6-CO-)n + H2O

b) nC6H5-CH=CH2  (-CH(C6H5)-CH2-)n

     104n                           104n

     m =?                            1 tấn

Khối lượng stiren cần dùng (theo ptpư) là mptpu = 104n/104n = 1 (tấn)

Vì H = 90% nên khối lượng stiren thực tế cần dùng là mtt = 1.(100/90) = 1,1 (tấn)

nH2N-[CH2]COOH  (-HN-[CH2]6-CO-)n + H2O

 145n                            127n

 m=?                             1 tấn

Khối lượng của axit ω-aminoentantic cần dùng (theo ptpư) là:

mptpu = (1.145n)/127n = 1,14 (tấn).

vì H = 90% nên khối lượng axit ω-aminoentantic cần dùng thực tế là:

mtt = 1,14.(100/90) = 1,27 (tấn).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan