Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime

19:00:5423/12/2022

Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:...

Bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12:

a) Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b) Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan