Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 5 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong...
Giải bài 3 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M...
Giải bài 2 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?
Tính chất hoá học của Đồng (Cu), Đồng oxit và hợp chất của Đồng -  hoá 12 bài 35
Đồng - Cu cũng là một trong những kim loại được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, đồng có...
Giải bài 6 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch AgNO3 có khối lượng là 171,2 gam...
Giải bài 5 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A....
Giải bài 4 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra...
Giải bài 3 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra...
Giải bài 2 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít khí duy nhất...
Giải bài 5 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit....
Giải bài 4 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom...
Giải bài 3 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?...
Giải bài 1 trang 155 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Crom Cr, hợp chất của Crom
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:...
Tính chất hoá học của Crom (Cr), Crom oxit và hợp chất của Crom - hoá 12 bài 34
Crom được ứng dụng khá rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim, để tăng cường khả năng...
Hợp kim của Sắt, cách sản xuất gang thép - hoá 12 bài 33
Trong thực tế Sắt tinh khiết ít được sử dụng, nhưng các hợp kim của sắt là gang và thép...
Giải bài 6 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm...
Giải bài 5 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc)....
Giải bài 4 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
 Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO...
Giải bài 3 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong...
Giải bài 2 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.
Giải bài 1 trang 151 SGK Hoá 12: Hợp kim của Sắt - Gang và Thép
Nêu các phản ứng chính xảy ra ở lò cao.
Giải bài 5 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào...
Giải bài 4 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn...
Giải bài 3 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được...
Giải bài 2 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được...
Giải bài 1 trang 145 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học hợp chất của Sắt 2 và Sắt 3
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:...
Tính chất hoá học của Sắt 2, Sắt 3 oxit Sắt từ và hợp chất của Sắt - hoá 12 bài 32
Trong bài trước chúng ta đã biết sắt có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất vậy...
Tính chất hoá học của Sắt Fe, bài tập về Sắt - hoá 12 bài 31
Sắt Fe cũng có những tính chất hoá học tương tự như nhôm và được ứng dụng khá nhiều trong...
Giải bài 5 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol...
Giải bài 4 trang 141 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Sắt Fe
Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí...