Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 3 trang 15 SGK Hoá 12: Xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp, khái niệm, cách sản xuất, tác dụng
Một loại mỡ động vật chứ 20% tristearoylglixerol m, 30% tripanmitoylgrixerol...
Giải bài 5 trang 16 SGK Hoá 12: Xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp, khái niệm, cách sản xuất, tác dụng
Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ...
Sơ lược tính chất hóa học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn) - hóa 12 bài 36
Các kim loại như Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn) có tính chất hóa học gì mà chúng cũng có...
Giải bài 5 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong...
Giải bài 3 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M...
Giải bài 2 trang 163 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn)
Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?
Tính chất hoá học của Đồng (Cu), Đồng oxit và hợp chất của Đồng -  hoá 12 bài 35
Đồng - Cu cũng là một trong những kim loại được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, đồng có...
Giải bài 6 trang 159 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Đồng Cu, hợp chất của Đồng
Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch AgNO3 có khối lượng là 171,2 gam...