Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su

08:54:2128/10/2022

Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000...

Bài 5 trang 73 SGK Hóa 12: Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Giải bài 5 trang 73 SGK Hóa 12:

- Số mắt xích của poli (hexametylen adipamit) (NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n là:

n = 30000/226 = 132 (mắt xích)

- Số mắt xích của cao su tự nhiên isopren (-CH2-CH(CH3)=CH-CH2-)n là:

n = 105000/68 = 1544 (mắt xích)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan