Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su

08:52:4528/10/2022

Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp: a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen...

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12: Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa 12:

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

- Điều chế PVC:

- Điều chế Poli (vinyl axetat)

hayhochoi vn

b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

- Điều chế polibutađien

- Điều chế polime đồng trùng hợp:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan