Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

15:22:2527/10/2022

Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là:...

Bài 3 trang 98 sgk hóa 12: Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là:

A. 56% Fe và 4,7% Si

B. 54% Fe và 3,7% Si

C. 53% Fe và 2,7% Si

D. 52% Fe và 4,7% Si

Giải bài 3 trang 98 sgk hóa 12:

Đáp án:  A. 56% Fe và 4,7% Si

- Giả sử có 100 gam quặng sắt, khối lượng Fe2O3 là 80 gam và khối lượng SiO2 là 10 gam

- Theo bài ra, số mol Fe2O3 là nFe2O3 = 80/160 = 0,5(mol).

⇒ nFe = 2.nFe2O3 = 2.0,5 = 1(mol)

⇒ mFe = 1.56 = 56(g)

⇒ %mFe = (56/100).100% = 56%

nSiO2 = 10 : 60 = 1/6 (mol)

hayhochoi vn

Tương tự, ta có:

⇒ nSi = nSiO2 = 1/6 (mol)

⇒ mSi = 1/6. 28 = 14/3 (g)

⇒ %mSi = ((14/3)/100).100% = 4,7%

⇒ %Si = 4,7%

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan