Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

15:25:5127/10/2022

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A...

Bài 5 trang 98 sgk hóa 12: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau khi 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân.

b) Xác định tên kim loại.

Giải bài 5 trang 98 sgk hóa 12:

a) Phương trình hoá học của phản ứng (kim loại là M hoá trị II) nên:

- Tại catot (-): M2+ + 2e → M

- Tại anot (+): 2H2O →  4H+ + O2 + 4e

2MSO4 + 2H2 2M + 2H2SO4 + O2

- Theo định luật Faraday ta có khối lượng thoát ra ở điện cực là:

=Cu

⇒ Kim loại là Cu

hayhochoi vn

* Ở công thức trên: A là nguyên tử khối của kim loại,

I là dòng điện chạy qua dung dịch điện phân

t là thời gian điện phân (tính theo s)

F=96500

n là hóa trị của kim loại

m tính bằng gam (g)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan