Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

15:16:5927/10/2022

Trình bày cách để: Điều chế Ca từ CaCO3; Điều chế Cu từ CuSO4...

Bài 1 trang 98 sgk hóa 12: Trình bày cách để:

- Điều chế Ca từ CaCO3.

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Giải bài 1 trang 98 sgk hóa 12: 

+ Điều chế Ca từ CaCO3: Điện phân nóng chảy muối halogenua khan

 

(1): CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2↑ + H2O

(2): CaCl2  Ca + Cl2

+ Điều chế Cu từ CuSO4: Có thể dùng phương pháp: Điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện

- Cách 1: Phương pháp thủy luyện:

 Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu↓

- Cách 2: Phương pháp điện phân dung dịch

 CuSO4  Cu + H2SO4 + O2

hayhochoi vn

- Cách 3: Nhiệt luyện:

CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Cu(OH)2  CuO + H2O

CuO  Cu + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan