Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

15:24:2327/10/2022

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc)...

Bài 4 trang 98 sgk hóa 12: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

A. 28g.    B. 26g.

C. 24g.    D. 22g.

Giải bài 4 trang 98 sgk hóa 12:

* Đáp án: B. 26g

- Theo bài ra, ta có: nCO = 5,6/22,4 = 0,25 mol

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 30 + mCO = m + mCO2 

⇒ m = 30 + 0,25.28 – 0,25.44 = 26 (g)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan