Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su

08:50:5328/10/2022

Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 12: a) Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa 12:

a)  Điểmgiống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime:

+ Điểm giống: đều có cấu tạo từ các polime.

+ Khác nhau: về mặt tính chất của các polime.

- Chất dẻo: polime có tính dẻo.

- Tơ: polime mảnh, sợi dài, có độ bền nhất định.

- Cao su: polime có tính đàn hồi.

- Keo dán: polime có khả nằng kết dính.

hayhochoi vn

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan