Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su

08:42:4528/10/2022

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?...

Bài 1 trang 72 SGK Hóa 12: Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa 12:

- Đáp án B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan