Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 15 SGK Hoá 12: Xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp, khái niệm, cách sản xuất, tác dụng

13:36:0027/10/2022

Một loại mỡ động vật chứ 20% tristearoylglixerol m, 30% tripanmitoylgrixerol...

Bài 3 trang 15 SGK Hóa 12: Một loại mỡ động vật chứ 20% tristearoylglixerol m, 30% tripanmitoylgrixerol và 50% trioleoylgixerol (về khối lượng)

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa 12:

 a) Phương trình hóa học

 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3  (1)

 (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  3C15H31COONa + C3H5(OH)3  (2)

 (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H33COONa + C3H5(OH)3  (3)

hayhochoi vn

b) 1 tấn mỡ = 106 gam mỡ

- Theo bài ra, ta có: 

 Số mol tristearoylglixerol (C17H35COO)3C3H5 là:=(106/890).20% = 224,72(mol).

 Số mol tripanmitoylglixerol (C15H31COO)3C3Hlà:=(106/806).30% = 372,21(mol).

 Số mol trioleoylglixerol (C17H33COO)3C3H5 là:=(106/884).50% =  224,72(mol).

- Theo PTPƯ (1) thì khối lượng của natri stearat sẽ là : 224,72.3.306 = 206292,96 (gam).

- Theo PTPƯ (2) thì khối lượng natri panmitat là : 372,21.278.3 = 310423,14 (gam).

- Theo PTPƯ  (3) thì khối lượng natri oleat là : 565,61.3.304 = 515836,32 (gam)

⇒ Tổng khối lượng muối thu được là: 1032552,42 (gam)

- Vì hiệu suất của cả quá trình bằng 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là: 1032552,42.90% = 929297,18 (gam) ≈ 929,3(kg).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan