Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

15:18:2427/10/2022

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp....

Bài 2 trang 98 sgk hóa 12: Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Giải bài 2 trang 98 sgk hóa 12:

* Từ Cu(OH)2 điều chế Cu

Cu(OH)2  CuO + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O

* Từ MgO điều chế Mg

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCl2  Mg + Cl2

* Từ Fe2O3 điều chế Fe

Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan