Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Tính chất 3 đường phân giác của tam giác? Toán 7 chân trời tập 2 chương 8 bài 9
Lý thuyết Bài 9: Tính chất 3 đường phân giác của tam giác chương 8 SGK Toán 7 Chân trời...
Công thức tính Xác suất của biến cố, tính xác suất bằng sơ đồ hình cây? Toán 10 chân trời tập 2 chương 10 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Xác suất của biến cố chương 10 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2. Nội...
Biến cố là gì, biến cố chắc chắn và biến cố không thể, phép thử và không gian mẫu? Toán 10 chân trời tập 2 chương 10 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Không gian mẫu và Biến cố chương 10 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2....
Phương trình 3 đường Conic: Phương trình chính tắc của Elip, Hypebol, Parabol? Toán 10 chân trời tập 2 chương 9 bài 4
Lý thuyết Bài 4: Phương trình ba đường Conic trong mặt phẳng tọa độ chương 9 SGK Toán 10...
Viết phương trình Đường tròn và phương trình tiếp tuyến của đường tròn? Toán 10 chân trời tập 2 chương 9 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ chương 9 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng, Vectơ chỉ phương, Vectơ pháp tuyến? Toán 10 chân trời tập 2 chương 9 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ chương 9 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Tọa độ một điểm, Tọa độ một Vectơ, Tọa độ trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác? Toán 10 chân trời tập 2 chương 9 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Tọa độ của Vectơ chương 9 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2. Nội dung...
Công thức Nhị thức Newton, Tam giác Pascal? Toán 10 chân trời tập 2 chương 8 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Nhị thức Newton chương 8 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2. Nội dung...
Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp, Công thức Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp? oán 10 chân trời tập 2 chương 8 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp chương 8 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập...
Quy tắc cộng và Quy tắc nhân, công thức quy tắc cộng quy tắc nhân? Toán 10 chân trời tập 2 chương 8 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Quy tắc cộng và Quy tắc nhân chương 8 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2....
Phương trình quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa căn? Toán 10 chân trời tập 2 chương 7 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai chương 7 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Bất phương trình bậc hai một ẩn là gì, giải bất phương trình bậc hai một ẩn? Toán 10 chân trời tập 2 chương 7 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Giải bất phương trình bậc hai một ẩn chương 7 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Tam thức bậc hai là gì, Dấu của tam thức bậc 2? Toán 10 chân trời tập 2 chương 7 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai chương 7 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 2....
Công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn, ý nghĩa của phương sai, độ lệch chuẩn? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 4
Lý thuyết Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu chương 6 SGK...
Công thức tính trung vị, số trung bình, ý nghĩa của trung vị số trung bình và Mốt? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Các đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu chương 6 SGK Toán 10...
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ chương 6 SGK Toán...
Sai số tuyệt đối và Sai số tương đối của số gần đúng là gì, quy tắc làm tròn số? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Số gần đúng và sai số  chương 6 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Công thức tích vô hướng của hai vectơ và tính chất tích vô hướng, Góc giữa hai vectơ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 4
Lý thuyết Bài 4: Tích của một số với một Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Tích của một số với một Vectơ, điều kiện 2 vectơ cùng phương? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 3
Lý thuyết Bài 3: Tích của một số với một Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Quy tắc 3 điểm, Quy tắc hình bình hành, Tổng và hiệu của hai Vectơ và tính chất Vectơ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 2
Lý thuyết Bài 2: Tổng và hiệu của hai Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Khái niệm Vectơ là gì, hai Vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Khái niệm Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về...
Giải tam giác là gì áp dụng giải tam giác trong thực tế? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Giải tam giác và áp dụng thực tế chương 4 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Định lí Côsin và Định lí Sin trong tam giác Hệ quả của định lí Sin và Côsin? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Định lí Côsin và Định lí Sin trong tam giác chương 4 SGK Toán 10 Chân trời...
Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau và giá trị lượng giác của 1 số góc đặc biệt? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Giá trị lượng giác của 1 góc từ 00 đến 1800 chương 4 SGK Toán 10 Chân...
Hàm số bậc hai là gì, cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 và sự biến thiên của hàm số bậc hai? Toán 10 chân trời tập 1 chương 3 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc hai chương 3 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung...
Hàm số đồng biến nghịch biến khi nào, tập xác định và tập giá trị của hàm số, đồ thị hàm số? Toán 10 chân trời tập 1 chương 3 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Hàm số và Đồ thị chương 3 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung...
Khái niệm hệ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, cách biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình? Toán 10 chân trời tập 1 chương 2 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chương 2 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Các phép toán trên tập hợp: Hơp, Giao, Hiệu hai tập hợp và phân bù của tập con? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Các phép toán trên tập hợp chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Khái niệm Tập hợp, Tập con và hai tập hợp bằng nhau là gì, một số tập con của tập số thực? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Tập Hợp chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về Khái...
Mệnh đề là gì, khái niệm mệnh đề phủ định, mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Mệnh Đề chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về Khái...
Số khối là gì? Số khối ký hiệu là gì? Công thức tính số khối? Hỏi đáp môn Hóa
Số khối là số hạt hay còn gọi là số nucleon. Số khối xấp xỉ bằng khối lượng của nguyên...
Giải bài 8 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các phương trình sau:...
Giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các bất phương trình sau:...